Vereniging van Allergie Patiënten

http://www.allergievereniging.nl/

De Vereniging in het kort:
De Vereniging van Allergie Patiënten is opgericht op 25 juni 1993.
De vereniging is aangesloten bij de CG-Raad en NP/CF.

De Vereniging heeft ten doel:
• Te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergiepatiënten en geïnteresseerden;
• De belangenbehartiging van allergiepatiënten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder;
• Het bevorderen en ondersteunen van allergologisch en immunologisch onderzoek;
• Het geven van voorlichting in algemene zin;
• Het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van
allergologie en immunologie en aanverwante gebieden.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

• Het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede zin;
• Het bevorderen van publicaties op het gebied van de problematiek van de allergiepatiënt;
• Het uitgeven van een verenigingsblad;
• Het ondersteunen van allergologisch onderzoek dat op wetenschappelijke wijze verricht wordt.

Schriftelijk: V.A.P., Postbus 21, 1949 ZG Wijk aan Zee
Per e-mail: info@allergievereniging.nl

Deel dit tweede scherm op: