Thuisborg

Thuisborg biedt een vorm van dienstverlening, waarmee u uw woning verkoopt en terug huurt. Daarmee maakt u discreet het vermogen vrij dat u nodig heeft om uw zelfstandigheid te waarborgen. Het vrijgekomen vermogen kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

  • Uw woning aanpassen voor de toekomst
  • Uw kinderen helpen met een eigen woning
  • Voor zorg en zelfstandigheid
  • Herinrichting van uw vermogensplanning

Met het verzilveren van uw woningwaarde geven wij duurzaam wonen een nieuwe invulling. Daarom streven wij naar eerlijke, objectief vastgestelde aankoopprijzen en een betaalbare huurprijs.

Om dit mogelijk te maken bieden wij de Woningwaarde Vastgoed obligaties en certificaten aan. Ze zijn bedoeld voor investeerders die willen beleggen in de prijsontwikkeling van de Nederlandse particuliere woningmarkt.

Met de aangetrokken gelden worden hypotheekvrije, goed verkoopbare en langjarig verhuurde woningen bemiddeld en aangekocht. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het verzilveren van woningen, in de begeleiding van zowel huurders als investeerders en in onze website als digitaal platform, met alle daaraan gekoppelde dienstverlening.

Onze rendementen zijn, kort samengevat, als volgt samengesteld:

  • een vaste basisrente of,
  • een rendement gekoppeld aan dat van Nederlandse staatleningen.

In combinatie met:

  • een rendement gekoppeld aan de stijging van de Nederlandse huizenmarkt, en/of
  • een rendement gekoppeld aan het Nederlandse inflatiecijfer.

Het doel hiervan is steeds om de koopkracht van uw investering zo goed mogelijk te beschermen, in combinatie met een risicovergoeding die zo goed mogelijk gelijk loopt aan de waardeontwikkeling van Nederlandse woningen.

 

http://www.thuisborg.nl/

Brochure van de effecten

Brochure verzilveren

Deel dit tweede scherm op: